Utenriks : Siste Nytt Fra Thailand


Nå kan du søke permanent opphold i Thailand

Nå kan du søke permanent opphold i Thailand

06-10-2020, 11:00

Fra nå og frem til årsskiftet kan det søkes om permanent oppholdstillatelse i Thailand. Med slik tillatelse kan en etter 5 år søke om statsborgerskap. Bare 100 personer fra hver nasjonalitet kan innvilges slik oppholdstillatelse. Søknaden kan sendes inn fra nå og fram til 30. desember 2020. Prosessen er omfattende og krevende.  Betingelser er:

 • å ha hatt en thailandsk arbeidstillatelse i minst tre sammenhengende år.

 • å ha arbeidet for det nåværende selskapet i minst 1 år.

 • å ha hatt en årlig inntekt på minst 80.000 baht per måned i minst 2 år, eller ha innlevert en selvangivelse for en årlig inntekt på 100.000 baht i minst 2 år på rad. 

 • å kunne kommunisere på thai

Søknadsgebyret er 7.600 baht og dersom oppholdstillatelsen gis koster den 191.400 baht og 95.700 baht for ektefelle og barn til de som har opphold eller som er thailandske statsborgere. Går søknaden igjennom, må søkeren gå gjennom et intervju med et panel på inntil 10 tjenestemenn. Fordeler med permanent opphold er:

 • Du får opphold trenger og du ikke lenger søke om forlengelse av oppholdet 

 • Du vil motta et sertifikat for fremmedregistrering.

 • Du vil kunne ha navnet ditt i en husbok (Ta Bian Ban), ikke den gule, men som thaier: i blå.

 • Du kan gå inn i samme skranke som thailandske statsborgere for passkontroll ved ankomst eller avreise.

 • Et barn hvis begge foreldre er fast bosatt i Thailand, vil få thailandsk statsborgerskap.

 • Du vil kunne kjøpe et sameie i Thailand uten å overføre penger fra utlandet.

 • Du vil kunne søke om statsborgerskap 5 år etter at navnet ditt er registrert i et den blå husboka. 

 • Du kunne bli direktør for et thailandsk selskap.

 • Ingen 90 dagers registrering.

All informasjon og skjemaer finner du på Immigrasjonens nettsted
#visum #oppholdstilatelse #permanent


3 visninger

Kontakt                                                                
Direkte til Radio Spartacus                                                                                                              

Musikktips: radiosparta247@gmail.com 

Publikumsavdelingen i Notodden : Tlf: 462 27 509
E-post: radiosparta@hotmail.com 

Besøk

Storgata 48 , 3674 Notodden

Følg oss

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Blogger
 • Instagram